Flicker

Flicker (treperenje)

Vidljiva svetlost predstavlja identično prostorno i vremensko oscilovanje elektromagnetnog polja, a u zavisnosti od frekvencije oscilovanja naše oči primećuju različite boje. Iako to uvek ne vidite, svi izvori svetla trepere bez obzira da li su sijalice sa vlaknom, halogene, fluorescentne ili LED.

U Srbiji se koristi naizmenični mrežni napon (AC) sa učestanošću od 50Hz. To znači da se napon kojim napajamo naše svetiljke( bilo koje) tj. njegov talasni oblik pomera napred-nazad 50 puta u sekundi.

Nismo navikli da primetimo treperenje na našim starim sijalicama sa vlaknom, jer preostala toplota na vlaknu zadržava svetlost između treperenja.

Ovo je bio neželjeni efekat neefikasnosti tradicionalnih sijalica koje su uglavnom trošile oko 90% ulazne energije na toplotu!

LED osvetljenje zahteva jednosmernu kompenentu (DC) za napajanje što je dobra stvar jer tu nema treperenja ali to nije baš uvek tako.

Industrija rasvete generalno naziva "drajverima" uređaje za napajanje LED rasvete. Neki ih zovu i LED transformatorima ali ti uređaji su daleko više od toga. Nizak kvalitet drajvera (sveden na neophodne stvari) ne može da pruži konstantno snabdevanje jer jednostavno vrši pretvaranje AC u DC komponentu i predstavlja osnovnu konverziju koja obično udvostručuje učestanost ulaznog napona.

U Srbiji to rezultira sa 100 potencijalnih treperenja u sekundi. 100 treptaja po sekundi očigledno je mnogo bolje od 50 treptaja po sekundi. Ali to i dalje zvuči kao problem, zar ne ? Na sreću, u većini slučajeva nema razloga za zabrinutost - jer ljudsko oko nije u stanju da primeti tu pojavu.

Međutim, sve veća briga o ljudskom zdravlju kao , opšta bezbednost i povećane žalbe osoblja, koje su izložene veštačkom osvetljenju, traži da se ova pojava više ispita.

Postoje fotosenzitivne osobe kod kojih treperenje može da izazove.:

  • Epileptički napad
  • Migrenu
  • Poveća autizam
  • Povećava zamor (sindrom bolesnih zgrada) itd.

Da bi se moglo kvalitativno govoriti o treperenju svetlosnog izvora treba ga prvo izmeriti. Karakterišu ga dve veličine:

-procenat treperenja
-indeks treperenja


 

Procenat treperenja = 100% x (A -B / A + B)

Indeks treperenja = Površina I / (Površina I + Površina II)

Indeks treperenja se kreće od 0 do 1.
Svetlosni izvor je kvalitetniji što je indeks treperenja bliži nuli.

U nastavku su prikazani primeri merenja treperenja LED "sijalica". Plavi talasni oblik je glavni napon dok ljubičasta talasna forma je izmereni intenzitet svetlosti. Kao što se može videti, treperenje može znatno da se razlikuje u odnosu na različite sijalice.

 

4.5% treperenja 62% treperenja 100% treperenja 0% treperenja

 

Kad se LED diode koriste za filmske aplikacije (npr. TV studije, pozorišta itd.), trebaju vam vrlo visoke frenkvencije, izlaz visoke rezolucije. Ovo je van dometa standardnog drajvera.