Kalkulator uštede

Parametri kalkulacije


Tradicionalna svetiljka

LED svetiljka

ime lampe
efikasnost lm/W
[lm/W]
[lm/W]
broj svetiljki
komada
komada
snaga svetiljke
[W]
[W]
deklarisani životni vek svetiljke
[h]
[h]
cena svetiljke
[RSD]/komad
[RSD]/komad

cena struje
[RSD/kWh]
[RSD/kWh]
cena struje po satu i svetiljci
[RSD]
[RSD]
ukupna snaga [W]
[W]
[W]
ukupna snaga [kW]
[kW]
[kW]
trajanje proizvoda
godina
godina
ukupna snaga za dati period
[kW]
[kW]
ukupna potrošnja za dati period
[RSD]
[RSD]


Analiza povraćaja investicije


Ukupna cena projekta
[RSD]
Ušteda energije za dati period
[RSD]
Povraćaj investicije kroz uštedu u mesecima
Povraćaj investicije
%
Redukcija emisije CO2 za dati period
tona