LED rasveta i upravljanje LED rasvetom

Interes rasvetne industrije za LED tehnologijama (engl. “light-emitting diode“) u raznim aplikacijama, drastično je narastao u poslednjih nekoliko godina. Popularnost LED tehnologije u rasveti raste ponajviše zato što prati sve osnovne trendove u rasveti, a to su da rasvetni objekti budu što manji, sofisticiraniji, te daju vrhunska obojena rešenja (RGB rasveta).

Prednosti LED tehnologije su mnogobrojne, a neke osnovne su:

 

 • smanjena potrošnja el.energije
 • velika efikasnost hromatskog spektra
 • dug životni vek (cca 50.000 radnih sati, pri optimalnim uslovima)
 • zanemariva početna neispravnost
 • reducirane dimenzije svetiljki
 • visoka otpornost na mehanička oštećenja i vibracije
 • direktna emisija svetla
 • bez IR i UV zračenja
 • reducirana absorpcija snage
 • minimalna disipacija toplote

LED moduli prisutni su na tržištu u nekoliko različitih oblika i veličina, a njihove najvažnije karakteristike su tehnologije građenja, kao što su:

 • Moduli sa ožičenim LED izvorima montiranim kroz rupe na štampanim pločicama sklopa
 • Moduli SMD tehnologije (engl. “surface mounted device“) – ta tehnologija omogućuje minimalizaciju dimenzija svetiljke
 • Moduli bazirani na inovativnoj CoB tehnologiji (engl. “Chip-on-Board“) – na tim modulima, poluprovodnički elementi smešteni su direktno na provodnu pločicu pomoću kontakata. To omogućuje visoku gustinu elemenata, minimalizaciju dimenzija svetiljke, dobro odvođenje temperature i time duži životni vek.

Kako popularnost LED tehnologije raste, potrebno je shvatiti kritične karakteristike LED rasvetnih sistema, odn. LED predspojne naprave (drajver).


Mitovi i činjenice o LED izvorima

Pri razmatranju vašeg rasvetnog sistema/aplikacije, pametno je informisati se o vrstama rasvetne tehnologije danas dostupne na tržištu. S obzirom na aktualni talas promocije popularnosti LED rasvete, mnogi potrošači pretpostavljaju da je LED tehnologija rešenje za svaku rasvetnu aplikaciju. Iako LED tehnologija zadovoljava i premašuje standarde za mnoge primene, treba biti oprezan pri razmatranju LED rasvete za aplikacije gde je rasveta vrlo bitna, npr. aplikacijama, gde je izvor svetla montiran na velikoj udaljenosti od cilja, kao što je slučaj u uličnoj rasveti, visokim skladištima, sportskim dvoranama, aerodromima i sl.Činjenice o LED izvorima:

Sadašnji LED moduli predstavljaju mnoge prednosti u odnosu na tradicionalne izvore svetlosti, uključujući i manju potrošnju energije, duži životni vek, poboljšanu robusnost, manju veličinu i brže paljenje. Međutim, oni su relativno skupi i zahtevaju više precizne struje i toplotno odvođenje od tradicionalnih svetlosnih izvora.

Treba napomenuti da za praktičnu opštu rasvetu, potrebni su LED izvori srednje snage (≥ 0,3). Tipične radne nazivne struje za pogon ovih izvora su 350mA, 500mA, 700mA i 1050mA.

Imajte na umu da efikasnosti koje pišu neki proizvođači vrede samo za LED chip, koji je održan na niskoj temperaturi u laboratoriji. U rasvetnim instalacijama, koje rade na višim temperaturama i uz gubitke strujnog kruga, efikasnosti su mnogo niže. Isto tako rasveta koja je jako popularna i nehumano jeftina kod nas ima pristojnu efikasnost ali sa bojom izvora 6500K (plavo ili ljubičasto svetlo). Svakim danom, LED tehnologija napreduje, tako da je teško dati tačne podatke o efikasnosti LED izvora.

Nezavisna ispitivanja komercijalnih LED svetiljki, dizajnirane da zamene izvore sa vlaknom (obična sijalica) ili CFL (tzv. „retro-fit“ svetiljke),  pokazala su da je prosečna efikasnost oko 62 lm/W u 2016.g. a test performansi kretao se od 4 lm/W do 90 lm/W.

LED izvori su  vrlo podložni ograničenom trošenju i habanju, naročito ako funkcionišu na niskim strujama i pri niskim temperaturama. Mnogi od LED-a proizvedenih u 1970-ih i 1980-ih danas su još uvek u upotrebi. Tipični životni vek LED izvora je od 25.000 do 100.000 sati, ali toplota i strujne karakteristike mogu značajno produžiti ili skratiti te vrednosti. Prosečna vrednost životnog veka LED izvora je 50.000 sati. Kraj životnog veka znači da LED izvor daje 50% vrednosti svetlosnog fluksa.

Iz svega gore navedenog, moramo dakle voditi računa o tome ko je proizvođač LED svetiljki, kao i o tome koje je poreklo LED čipova, te koje garancije proizvođač svetiljki navodi na dekalraciji, a ne se pouzdati samo u mitove o tome kako LED izvori imaju životni vek od 50.000 sati.